Střední průmyslová škola elektrotechnická v Žatci

Přihláška

Jak podat přihlášku ke studiu ?

Pro všechna kola přijímacího řízení je nutné poslat vyplněnou přihlášku na předepsaném tiskopisu. Všechny údaje musí být vyplněny. Přihlášky se podávají na speciálních tiskopisech, které naleznete v záložce Tiskopisy přihlášek. Návod pro její vyplnění naleznete v záložce Návod pro vyplnění přihlášky.

Požadovaný doklad o vzdělání

a) Studium od 1. ročníku

- Úředně ověřené kopie vysvědčení z posledních 2 ročníků ZŠ

- Kopie vysvědčení lze nahradit katalogovým listem, který Vám vystaví příslušná ZŠ

b) Studium od vyššího ročníku

- Úředně ověřené kopie vysvědčení všech úspěšně dokončených ročníků SŠ


Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení. Bližší informace naleznete v záložce Úpravy podmínek přijímacího řízení.

Pokud uchazeč o přijetí do dálkových forem vzdělávání podává přihlášku do vyššího ročníku, musí doložit ověřenou kopii vysvědčení z 8., 9. třídy ZŠ a ověřenou kopii vysvědčení z ročníků SOU nebo SŠ, které absolvoval maximálně do 10 let od posledního roku dokončeného ročníku.

Termín pro podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 1. března 2023

Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce.
Přihlášku spolu s požadovaným dokladem o dosaženém vzdělání je možné donést na sekretariát střední školy osobně, zaslat ji poštou na adresu:

Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r.o.,
Svatováclavská 1404,
438 01 Žatec

nebo poslat na e-mail: prihlasky@spsezatec.cz

Stáhnout přihlášku

O škole

Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, spol. s r.o.

IČ: 25115138
IZO: 108040780

Adresa

Svatováclavská 1404
438 01, Žatec

Kontakty

Pevná linka: +420 415 726 003
Mobilní telefon: +420 733 712 250
e-Podatelna: sekretariat@spsezatec.cz
Preferovaný způsob komunikace je e-mail.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r.o.