Střední průmyslová škola elektrotechnická v Žatci

Dálkové studium
Domů > Uchazeč > Dálkové studium > Přijímací řízení

Přijímací řízení

Kritéria přijímacího řízení 2021/2022


VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 – kombinované studium

Ředitelka Střední průmyslové školy elektrotechnické a ZDVPP, spol. s r. o., podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., a vyhlášky č. 244/2018 Sb. a opatřením obecné povahy MŠMT č.j.: MŠMT-43073/2020-3, stavuje tato kritéria přijímacího řízení a počty žáků přijímaných pro školní rok 2021/2022.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o., pro školní rok 2021/2022 nabízí tyto obory a stanovuje kritéria přijímacího řízení.

26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA
Forma vzdělávání: čtyřleté denní studium, čtyřleté kombinované studium
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitou
Zaměření: Elektronické počítačové a zabezpečovací systémy
Počet přijímaných uchazečů:
- denní forma: 30
- kombinovaná forma: 30

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ
(kombinovaná forma)

Dle rozhodnutí ředitelky školy nebudou uchazeči o studium pro školní rok 2021/2022 konat jednotnou přijímací zkoušku (matematika, český jazyk).

Přijati ke studiu budou ti uchazeči, kteří splní požadavky uvedené níže a dále pak pro 1. kolo přijímacího řízení se zúčastní ústního pohovoru prostřednictvím prostředků umožňujících komunikaci na dálku (Skype, MS Teams).

Uchazeči dále splní tyto požadavky:

• Vyplní a doručí přihlášku ke studiu.
• Doručí úředně ověřenou kopii vysvědčení z 8. a 9. třídy základní školy.
• Uhradí zápisné ve výši 1000 Kč.

V Žatci dne 19. 1. 2021
Ing. Alice Iskerková
ředitelka školy

O škole

Střední průmyslová škola elektrotechnická v Žatci poskytuje úplné střední odborné vzdělávání s maturitou v oborech elektrotechnika a informační technologie.

Škola

Pro uchazeče

Denní studium
Dálkové studium
Jednotlivá zkouška

Studijní oddělení

Kontakty
Pevná linka: +420 415 726 003
Mobilní telefon: +420 733 712 250
E-mail: skola@spsezatec.cz

Otevírací doba
Po–Pá: 7:45 – 14:00

Užitečné odkazy

Kde nás najdete

Adresa
Svatováclavská 1404
438 01, Žatec

Údaje o škole
Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, spol. s r.o.

IČ: 25115138
IZO: 108040780
Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s. r. o.