Střední průmyslová škola elektrotechnická v Žatci

Denní studium
Domů > Uchazeč > Denní studium > Přijímací řízení

Přijímací řízení - 2. kolo

Kritéria přijímacího řízení 2021/2022 - 2. kolo

Ředitelka Střední průmyslové školy elektrotechnické a ZDVPP, spol. s.r.o., Ing. Alice Iskerková vyhlašuje na základě § 60f odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 pro obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika (zaměření: automatizace a robotika) v denní i kombinované formě.

Kód oboru Název oboru Délka studia Forma studia Počet volných míst
26-41-M/01 Elektrotechnika 4 roky denní 10
26-41-M/01 Elektrotechnika 4 roky kombinovaná 15
18-20-M/01 Informační technologie 4 roky denní 5

Termín podání přihlášky do: 11. 6. 2021
Termín 2. kola přijímacího řízení: 14. 6. 2021

Přihlášku posílejte poštou na předepsaném tiskopise nebo ji můžete doručit osobně na sekretariát školy, Svatováclavská 1404, Žatec.

Ve 2. kole přijímacího řízení se nekonají přijímací zkoušky.

Uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek pouze na základě výsledků prospěchu na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a to až do naplnění kapacity tříd.

Počet volných míst bude průběžně upřesňován.

Zveřejnění výsledků 2. kola přijímacího řízení proběhne 15. června 2021 na webu školy a na veřejně přístupném místě ve škole.


V Žatci dne 24. 5. 2021
Ing. Alice Iskerková
ředitelka školy

O škole

Střední průmyslová škola elektrotechnická v Žatci poskytuje úplné střední odborné vzdělávání s maturitou v oborech elektrotechnika a informační technologie.

Škola

Pro uchazeče

Denní studium
Dálkové studium
Jednotlivá zkouška

Studijní oddělení

Kontakty
Pevná linka: +420 415 726 003
Mobilní telefon: +420 733 712 250
E-mail: skola@spsezatec.cz

Otevírací doba
Po–Pá: 7:45 – 14:00

Užitečné odkazy

Kde nás najdete

Adresa
Svatováclavská 1404
438 01, Žatec

Údaje o škole
Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, spol. s r.o.

IČ: 25115138
IZO: 108040780
Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s. r. o.