Střední průmyslová škola elektrotechnická v Žatci

Studium pro asistenty pedagoga

Kurz je zakončen závěrečnou ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné práce.
Hodinová dotace: 120 hod., z toho 80 hod. výuky a dále 40 hod. pedagogické praxe ve škole, školském zařízení a spolupracujících zařízeních.

Hodinová dotace: 120
Garant: Mgr. Jarmila Hejnarová
Předmět Hodinová dotace
I. modul – Škola, školní práce a role asistenta pedagoga 20
II. modul – Podpora žáka 20
III. modul – Systém péče o žáka 20
IV. modul – Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga 20

Kurz je akreditován MŠMT ČR pro DVPP, č. j.: MSMT- 14282/2023-4-484

Organizace studia

Přednášky se konají v blocích. Celkem 8 bloků po 10 hodinách, a to vždy v sobotu celý den.

Zahájení studia: říjen

Místo konání:
Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o.
Svatováclavská 1404
Žatec
Cena kurzu: 9900 Kč

O škole

Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, spol. s r.o.

IČ: 25115138
IZO: 108040780

Adresa

Svatováclavská 1404
438 01, Žatec

Kontakty

Pevná linka: +420 415 726 003
Mobilní telefon: +420 733 712 250
e-Podatelna: sekretariat@spsezatec.cz
Preferovaný způsob komunikace je e-mail.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s. r. o.