Střední průmyslová škola elektrotechnická v Žatci

Pro žáky a rodiče
Domů > Pro rodiče

Mimořádné opatření

Vážení rodiče, vážení žáci,

níže naleznete informace týkající se provozu školy v průběhu virové epidemie podle manuálu vydaného MŠMT „PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19“.

Elektronická výuka – distanční výuka
Výuka probíhá elektronicky, a to s využitím aplikace MS Teams.
Přístupové údaje byly žákům zaslány na jejich e-mail a do ŠkolyOnline.


Aplikaci lze nainstalovat do mobilního telefonu nebo počítače.
Aplikaci lze stáhnout prostřednictvím zde uvedeného postupu:
https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-teams/download-app

Správa aplikace a s ní související uživatelské účty je zajištěna správcem IS
kontakt: Pavel Bartoš, pavel.bartos@spsezatec.cz

Individuální konzultace
Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník).

O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta.
Pedagogický pracovník smí pozvat na individuální konzultaci pouze 1 žáka ve stejný čas, a to na základě písemného souhlasu ředitelky školy nebo zástupkyně ředitelky školy.

Žák do budovy školy vstupuje v doprovodu 1 pedagogického pracovníka, zapisuje se do knihy docházky.
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Dodržují se hygienická pravidla.

(Aktualizace 1. 3. 2021) Upozorňujeme, že při opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště mimo okres, je potřeba mít u sebe podepsané čestné prohlášení. Stáhnout vzor čestného prohlášení

Zapůjčení přenosných počítačů
Platné pouze pro žáky denního studia.
V případě potřeby Vám škola zapůjčí přenosný počítač pro potřeby dálkové výuky.
Pro vyřízení kontaktujte – Ing. Romanu Šrámkovou – ZŘŠ, mobil: 777 035 490.

Pevně věříme, že i přes tyto okolnosti uspějí naši žáci i v tomto školním roce.

O škole

Střední průmyslová škola elektrotechnická v Žatci poskytuje úplné střední odborné vzdělávání s maturitou v oborech elektrotechnika a informační technologie.

Škola

Pro uchazeče

Denní studium
Dálkové studium
Jednotlivá zkouška

Studijní oddělení

Kontakty
Pevná linka: +420 415 726 003
Mobilní telefon: +420 733 712 250
E-mail: skola@spsezatec.cz

Otevírací doba
Po–Pá: 7:45 – 14:00

Užitečné odkazy

Kde nás najdete

Adresa
Svatováclavská 1404
438 01, Žatec

Údaje o škole
Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, spol. s r.o.

IČ: 25115138
IZO: 108040780
Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s. r. o.