Střední průmyslová škola elektrotechnická v Žatci

Jednotlivá zkouška

Zkouška z elektrotechniky

Jednotlivá zkouška je svoji formou shodná s profilovou částí maturitní zkoušky. Úspěšný absolvent získá státem uznané osvědčení o vykonání jednotlivé zkoušky z daného předmětu. Jednotlivá zkouška nenahrazuje úplné střední vzdělání.

Průběh zkoušky
1. Komisionální přezkoušení
- Student je přezkoušen z maturitních témat a v případě dostatečných znalostí je připuštěn k maturitní zkoušce.
2. Absolvování jednotlivé zkoušky

Příprava
- Obdržíte od nás studijní materiály, které jsou rozděleny do lekcí. Každá z lekcí je zakončena domácím úkolem, které posléze vyučující vyhodnotí a na základě Vašeho výsledku Vám případně doporučí osobní konzultaci.
- Školní docházka je nepovinná, avšak jste-li v oboru úplným začátečníkem, doporučujeme navštívit všech 6 víkendových soustředění.

Vyhláška č. 50 / §5
Po úspěšném absolvování jednotlivé zkoušky z elektrotechniky, jste způsobilí vykonat zkoušku z Vyhlášky č. 50 §5.

Doplňující informace
- Vstupní požadavky: Maturitní vzdělání (SŠ)
- Délka studia: 3 měsíce - 1 rok
- Kurzovné: 11 000,- Kč

Přihlášení
- Přihlášku spolu s úředně ověřenou kopiíí maturitního vysvědčení zašlete na adresu Svatováclavská 1404, 438 01 Žatec
- Přihlásit se můžete kdykoliv v průběhu školního roku.

STÁHNOUT PŘIHLÁŠKU
Střední průmyslová škola elektrotechnická v Žatci