Střední průmyslová škola elektrotechnická v Žatci

Denní studium

Školné

Roční školné: 14 900,- Kč

Stipendium
- výrazná sleva na školném pro žáky studující s vyznamenáním

Možnosti plateb
- školné lze hradit formou měsíčních plateb (školné pak činí 15 200,- Kč / rok)
Střední průmyslová škola elektrotechnická v Žatci