Střední průmyslová škola elektrotechnická v Žatci

Denní studium

O oboru

Obor  26-41-M/01  Elektrotechnika je na naší škole zaměřen na sdělovací svého času slaboproudou elektrotechniku.

Předměty jako jsou elektrotechnika, číslicová technika nebo kupříkladu technické kreslení, tvoří všeobecný vzdělávací rámec oboru Elektrotechnika. Předmět PRAXE pak umožňuje studentům využít poznatky z těchto předmětů v praxi a to v rámci dílčích projektů.

Dále je výuka rozšířena o zaměření na elektronické počítačové systémy. Zde se žák seznámí s počítačovými sítěmi, zabezpečovací technikou a programováním - volitelně i JAVA.

- Zobrazit úplný plán výuky (rozvrh)
Střední průmyslová škola elektrotechnická v Žatci