Střední průmyslová škola elektrotechnická v Žatci

Leták stáže v Portugalsku SPŠE | Fotogalerie

To je projekt EUlektro. Projekt č. 2016-1-CZ01-KA102-022945. Projekt EUlektro jsme připravili v délce 12 měsíců se začátkem realizace 14. 9. 2016 a s koncem 13. 9. 2017. Zúčastnit se ho mají žáci 2. až 4. Ročníků maturitního oboru Elektrotechnika. Celkem podpoříme 18 účastníků. Tito žáci pojedou získat nové pracovní dovednosti do Portugalska, kde se zapojí během 2 týdnů praxe do práce firem z oblasti zabezpečovacích systémů pro komerční a rezidenční objekty či se zaměřením na ochranu dat. Tato práce je spojena s navrhováním, instalací a revizemi elektrorozvodů, což je plně v souladu se ŠVP a vzděláváním našich žáků. I proto jim praxe mohou být uznány jako součást studia. Účastníci budou pracovat v týmech techniků, aby dokázali využít svoje dovednosti a aby si osvojili nové pracovní kompetence ze skutečného prostředí práce pro zákazníky portugalských společností. Praxe v Portugalsku jsme rozdělili do dvou samostatných cyklů projektu. První žáci pojedou na stáž v říjnu 2016. Druhý cyklus plánujeme realizovat v dubnu 2016. Denně budou účastníci pracovat po dobu minimálně 6-8 hodin.

Projektem chceme dále rozvíjet zahraniční aktivity v naší škole a pomoci talentovaným žákům rozvíjet jejich odborné pracovní dovednosti. Díky certifikaci stáží pomocí Europass Mobilita účastníci zlepší své vstupní podmínky na trhu práce. Očekáváme též rozvoj jejich jazykových dovedností, což vyústí ve snazší uplatnění v Žatci a okolí, nebo dokonce v zahraničí.

Aktivitami projektu naplníme cíle Klíčové akce 1 programu Erasmus+, jež definovala Evropská komise. Účastníci budou pracovat 10 pracovních dní po 2 týdny, vždy od pondělí do pátku. Ve svém volném čase budou poznávat Portugalsko a tamní bohatou kulturu. Projektem budeme rozvíjet nejen odborné dovednosti žáků, ale i jejich osobnosti, jejich kulturní zkušenosti, poznání rozvojových programů EU a podpoříme rozvoj tzv. měkkých dovedností účastníků.

Pracovní program stáží je zaměřen na skutečnou oborovou práci pro zákazníky firem, u nichž budou žáci pracovat. Bude se jednat o úkoly z portfolia činností přípravy, realizace i revizí zabezpečovacích systémů objektů, majetku či dat. Společně s tím bude věnována pozornost elektroinstalacím, jejich architektuře a ověření zapojení systému. Obě témata patří do penza dovedností, jež mají absolventi naší školy umět, takže stáž můžeme označit za integrální součást jejich studia. Jmenovitě jde o činnosti jako údržba a opravy zabezpečovacích a sdělovacích systémů, signalizační, vysílací, řídicí a další techniky, kontrola a provádění funkčních zkoušek zabezpečovací techniky nebo také sestavování, montáž, opravy, rekonstrukce, zapojování či oživování zabezpečovacích systémů a techniky. Výpis dovedností přikládáme k žádosti. K dalším kompetencím patří osvojení si správných pracovních postupů, BOZP a používání ochranných pomůcek, architektura systémů a jejich nacenění. Účastníci získají ucelenou pracovní zkušenost z oblasti přípravy, instalace a údržby zabezpečovacích systémů. Popis získaných dovedností a kompetencí je součástí přílohy žádosti.

Projektem docílíme celkového rozvoje talentovaných žáků naší školy. Zlepšíme navíc jejich postavení při vstupu na trh práce. Věnujeme patřičnou pozornost všem aspektům projektu a jsme dobře připraveni na jeho realizaci. Dalším mobilitním projektem navážeme na náš trend rozvoje mezinárodních aktivit ve škole, které pozitivně ovlivňují vzdělávání v Žatci i okolí. Projektem přispíváme k popularizaci technického vzdělávání, k vyšší míře výuky angličtiny na středních odborných školách a plníme cíle Evropské komise v oblasti vzdělávání, spolupráce škol a podniků a využívání inovativních technik v učení. Programu Erasmus+ se plánujeme účastnit v celém programovém období do roku 2020.

Fotografie za stáže - zde